På svenska

Mitt arbetssätt som psykoterapeut utgår från att individen och familjen har resurser som vi kan bygga vidare på. Ibland kan några besök hos en terapeut hjälpa en vidare, men ibland behöver man gå längre tillbaka i livshistorien för att komma vidare i nuet och behöver då en längre terapi.

Det att jag är psykoterapeut, familjeterapeut och konstterapeut gör att det är möjligt att kombinera olika sätt att jobba tillsammans. Ibland kan det hjälpa en vidare att kunna uttrycka sig genom bild och inte enbart verbalt. Det kan ibland vara möjligt att genom att uttrycka sig genom konst få kontakt med känslor, minnen, behov eller önskningar man inte når verbalt.

Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med vuxna gällande problem som depression, utbrändhet och psykosomatiska problem.HUS 1997- 2001) 

Terapi med barn och familjer inom barnpsykiatri.( HUS 2002 - 2011)Individuell konst-terapi med barn och familjeterapi.

Terapi för traumatiserade flyktingar och deras familjer, konsultation, skolningar och handledning.( Centret för torterade flyktingar, Helsingfors Diakonianstalt 2011-2016)

Jag har erfarenhet av tidsbundna terapier med asylsökande. Aava.

För tillfället jobbar jag som privatföretagare på heltid: OMA TILA. På min mottagning är en del av terapierna Kela stödda fleråriga terapier, men en del är kortvariga då oftast mer fokuserade terapier.

Mitt arbetsfält innefattar:

VUXNA OCH UNGA

INDIVIDUELL PSYKOTERAPI ( KONST-TERAPI)

PARTERAPI

Orsaken att börja i PARTERAPI kan vara en kris i parförhållandet eller ett behov av att tillsammans med en terapeut fundera över kommunikationsmönstret i parförhållandet och kanske hitta nya mer fungerande sätt att tex lösa konflikter.

FAMILJETERAPI

STÖDKONTAKT FÖR FÖRÄLDRAR I SAMBAND MED BARNS ELLER UNGDOMARS PSYKOTERAPI

HANDLEDNING