Psykoterapiasta

Kuvallinen työskentely voi toimia osana psykoterapeuttista työskentelyä ja kuvien tekeminen on vapaaehtoista, mutta taidemateriaalit ovat aina tarjolla.

Terapiaa voidaan tarvita silloin kun on ajautunut umpikujaan tai kriisiin omassa elämässään. Voi olla kyse esimerkiksi masennuksesta, uupumuksesta, ahdistuksesta, vuorovaikutusongelmista tai akuutista elämänkriisistä.

Joskus myös aikaisemmassa elämänvaiheessa koetut traumaattiset tapahtumat voivat aktivoitua ja niitä on tarve käydä läpi jotta voisi elää täysipainoisesti tätä hetkeä. 

Yli sukupolvien siirtyvät traumat voivat kuormittaa omaa jaksamista tai vaikeuttaa parisuhdetta ja perhe-elämää.Oman elämänhistorian tutkiminen voi auttaa ymmärtämään itseään ja  omia toimintamalleja ihmissuhteissa.

Psykoterapeuttina tehtävänäni on auttaa sinua tässä prosessissa ja tukea sinua löytämään piilossa olevat voimavarat  ja ehkä löytää uusia nykyiseen elämäntilanteeseen sopivia toimintamalleja.Tapaamisissa keskustelun lisäksi on mahdollista työstää asioita kuvallisen ilmaisun ja kirjoittamisen kautta. Taiteen kautta voi purkaa ja jäsentää tunteita. Joskus sanallinen ilmaisu tulee vasta myöhemmin jaettavaksi. Usein tapaaminen jakautuu kuvan tekemiseen ja yhteiseen kuvan katsomishetkeen.

Vuorovaikutuksessa terapiassa voidaan pysähtyä erillaisten tunteiden ääreen ja oppia sitä kautta tuntemaan itseään paremmin.Terapia on tavoitteellista - tavoitteet määritellään yhdessä ennen terapian aloittamista. 

Jos taustalla on vaikeita traumaattisia kokemuksia tai jos ahdistus ja pelot hallitsevat mieltä terapiassa on keskeistä löytää turvaa itsestä ja oppia rauhoittamaan itseä. Keskustelun lisäksi taide tai keholliset menetelmät voivat auttaa tässä.

Teen työtä sekä yksilöiden, parien että perheiden kanssa.

Paripsykoterapiaan hakeudutaan esimerkiksi kriisitilanteissa jolloin on tarve tarkastella parisuhdetta ulkopuolisen henkilön kanssa.Paripsykoterapiassa voidaan tutkia parisuhdetta ja esimerkiksi toistuvia vuorovaikutusvaikeuksia ja oppia huomaamaan mitä tapahtuu ja löytämään uusia tapoja esimerkiksi ilmaisemaan itseään parisuhteessa.

Parisuhteessa on erillaisia vaiheita jotka tuovat haasteita suhteelle. Paripsykoterapia voi auttaa pääsemään suhteessa vaikeuksien yli tai se voi selventää pohdintoja siitä kannattaako suhdetta jatkaa. Jos mietitään eroa tilanteessa jossa ero vaikuttaa myös lapsiin näitä asiita on myös mahdollista käydä läpi.

Jos parisuhteessa on haasteita voi myös tulla yksin keskustelemaan ja psykoterapiakäynneillä on mahdollista pohtia esimerkiksi omaan taustaan liittyviä tekijöitä jotka hejastuvat tämänhetkiseen parisuhteeseen. Aiemmat traumaattiset kokemukset parisuhteissa voivat myös vaikeuttaa tämänhetkistä suhdetta ja asioiden jäsentäminen voi auttaa ymmärtämään omia reaktioita tällä hetkellä.