psykoterapia

yksilöpsykoterapia

Terapiaa voidaan tarvita silloin kun on ajautunut umpikujaan tai kriisiin omassa elämässään. Voi olla kyse esimerkiksi masennuksesta, uupumuksesta, vuorovaikutusongelmista tai akuutista elämänkriisistä.

Joskus myös aikaisemmassa elämänvaiheessa koetut traumaattiset tapahtumat voivat aktivoitua ja niitä on tarve käydä läpi jotta voisi elää täysipainoisesti tätä hetkeä. 

Yli sukupolvien siirtyvät traumat voivat kuormittaa omaa jaksamista tai vaikeuttaa parisuhdetta ja perhe-elämää.Oman elämänhistorian tutkiminen voi auttaa ymmärtämään itseään ja  omia toimintamalleja ihmissuhteissa.

Psykoterapeuttina tehtävänäni on auttaa sinua tässä prosessissa ja tukea sinua löytämään piilossa olevat voimavarat  ja ehkä löytää uusia nykyiseen elämäntilanteeseen sopivia toimintamalleja.

Joskus oma tilanne voi selkiytyä muutamalla käynnillä, kun taas joskus voi tarvita pidemmän terapiajakson. Joskus on tarpeen käydä läpi aiempia elämäntapahtumia, jotta löydettyään uuden näkökulman menneeseen on mahdollista selkeyttää ajatuksia liittyen tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Vuorovaikutuksessa terapiassa voidaan pysähtyä erillaisten tunteiden ääreen ja oppia sitä kautta tuntemaan itseään paremmin.Terapia on tavoitteellista - tavoitteet määritellään yhdessä ennen terapian aloittamista. Maalaamista ym. taiteellista ilmaisua vpidaan läyttää monella tavalla osana prosessia. Taide voi jäsentää, tukea pysähtymään oleellisen äärelle, tapa purkaa tunteita ja ehkä ilmaista jotain jolle ei vielä löydy sanoja.

Jos taustalla on vaikeita traumaattisia kokemuksia tai jos ahdistus ja pelot hallitsevat mieltä terapiassa on keskeistä löytää turvaa itsestä ja oppia rauhoittamaan itseä. Keskustelun lisäksi taide tai keholliset menetelmät voivat olla tukena.

paripsykoterapia

Paripsykoterapiaan hakeudutaan esimerkiksi kriisitilanteissa jolloin on tarve tarkastella parisuhdetta ulkopuolisen henkilön kanssa.Paripsykoterapiassa voidaan tutkia parisuhdetta ja esimerkiksi toistuvia vuorovaikutusvaikeuksia ja oppia huomaamaan mitä tapahtuu ja löytämään uusia tapoja esimerkiksi ilmaisemaan itseään parisuhteessa.

Parisuhteessa on erillaisia vaiheita jotka tuovat haasteita suhteelle. Paripsykoterapia voi auttaa pääsemään suhteessa vaikeuksien yli tai se voi selventää pohdintoja siitä kannattaako suhdetta jatkaa. Jos mietitään eroa tilanteessa jossa ero vaikuttaa myös lapsiin näitä asiita on myös mahdollista käydä läpi.